Neuropolitics: Beyond Human Mind

Terima kasih kepada Pusat Neurosains Uhamka atas undangan untuk berbagi dalam seminar Neuro-Insight (Ep-3) dengan tema “Neuropolitic: Beyond Human Mind”.